menu
Word Lid
Resultaten enquête ‘Uw mening is belangrijk!’


“De Denderleeuwenaar kreeg deze legislatuur niet het beleid waar in 2018 werd om gevraagd!”


Hieronder vindt u een samenvatting van de resultaten van de enquête van Vlaams Belang Denderleeuw die werd afgenomen tussen 11 september en 11 november 2023. In totaal hebben 480 inwoners online of via de papieren versie gereageerd.

RESULTATEN:

Algemene veiligheid

Heel veel ontevredenheid over het gevoerde beleid de voorbije jaren: 77,5% voelt zich onveilig. 85% vindt dat Denderleeuw er niet veiliger is op geworden, en 74% vindt dat de strijd tegen drugs ondermaats is. Veiligheid blijft in de toekomst voor het Vlaams Belang een absolute prioriteit en onze partij zal dit op gemeentelijk vlak sterk blijven benadrukken.


Vlaams Beleid en integratie

84% vindt dat er te weinig inspanningen worden geleverd om het Vlaamse karakter van de gemeente te beschermen. 90,2% vindt de instroom van vreemdelingen zorgwekkend en 82,9% vindt dat vreemdelingen zich onvoldoende integreren. 85,8% vindt ook dat de gemeente zich meer moet profileren als Vlaamse gemeente. 93,3% vindt dat illegalen actief moeten opgespoord en teruggestuurd worden naar het land van herkomst. Het Vlaams Belang blijft alleszins bijzonder kritisch kijken naar het migratie- en integratiebeleid.


Sociaal beleid

34% van de respondenten vindt dat er te weinig sociale woningen en te lange wachtlijsten zijn. Daarnaast ook heel wat onbegrip voor het grote aandeel van vreemdelingen bij de toewijs van sociale woningen en andere sociale voordelen. Maar liefst 90,4% vindt dat de eigen inwoners voorrang moeten krijgen bij de toekenning van sociale woningen. Op vlak van rustoorden moeten er meer inspanningen geleverd worden. Vaak ook te duur. Een meerderheid vindt dat er te weinig aandacht is voor andersvaliden. Dat gaat dan over bushaltes die niet aangepast zijn, voetpaden die er rampzalig bijliggen, te weinig parkeergelegenheid, enz.


Sport

Een meerderheid is tevreden over de ondersteuning aan sportclubs. Alhoewel uit enkele reacties blijkt dat er minder aandacht is voor bepaalde clubs of sporten.

Verkeer, mobiliteit, parkeren, wonen

60,6% voelt zich niet veilig in het verkeer. De helft vraagt meer snelheidscontroles, de andere helft vindt dan weer dat er voldoende controles zijn. De helft van de respondenten is tevreden over het parkeerbeleid. Minder dan de helft vindt gemakkelijk een parkeerplaats in zijn of haar straat. Vaak aangehaalde klachten: te weinig plaatsen, buren die geen gebruik maken van garage, blauwe kaart, foutparkeerders, enz. Een meerderheid vindt ook dat er slecht gecommuniceerd wordt over geplande openbare werken. 81% vindt dat de resterende open ruimte maximaal moet beschermd worden en 77,5% wil dat de wildgroei van appartementen wordt tegengegaan.


Netheid, huisvuil, sluikstort

69,4% vindt niet dat de voetpaden en straten voldoende onderhouden worden en 41% (t.o.v. 35,6%) stelt vast dat de openbare plaatsen zoals groenperken, kerkpleinen en kerkhoven er niet net en proper bijliggen. Er wordt heel wat gesluikstort in de gemeente. De strijd tegen de verloedering in Denderleeuw moet in de toekomst zeker en vast opgedreven worden.


Middenstand

Een ruime meerderheid vindt dat er meer inspanningen moeten geleverd worden voor de middenstand. Heel wat inwoners lieten weten dat onze eigen middenstand aan het doodbloeden is. 61,5% vindt Denderleeuw geen aangename gemeente om te winkelen. Het stoort 80,2% van de respondenten dat winkelpersoneel te snel overschakelt naar het Frans.


Tevredenheid bestuursmeerderheid en administratie

75% vindt dat het gemeentebestuur onvoldoende inspraak geeft aan onze inwoners vooraleer er belangrijke beslissingen worden genomen. Een groot aantal vindt dat er niet voldoende snel en duidelijk op klachten en/of bekommernissen van burgers gereageerd wordt. Vriendjespolitiek: volgens 75,8% is dat te veel aanwezig. 68,5% ziet een fusie met een andere gemeente niet zitten (12,1% is voor en 19,4% heeft hier momenteel geen mening over). Belangrijkste realisaties waarover respondenten tevreden waren: dierenrustplaats, jeugdhuis Broekpark, zomeractiviteiten, brandweerkazerne. Ontevreden over: veiligheid, migratie en integratie, communicatie en aanpak wegenwerken, verfransing, invoeren betalend parkeren dorpscentrum en ‘het gemeentebestuur’.


Cordon sanitaire, afschaffing opkomstplicht en volgende coalitie

90% vindt dat het cordon sanitaire moet afgeschaft worden. 95% geeft aan toch te zullen gaan stemmen in oktober 2024.

89,6% van de respondenten wil dat het Vlaams Belang deel uitmaakt van het volgende schepencollege. De voorkeur gaat hoofdzakelijk uit naar een coalitie tussen het Vlaams Belang en N-VA. In tweede instantie aangevuld met CD&V.


Conclusie

De Denderleeuwenaar kreeg deze legislatuur op heel wat vlakken niet het beleid waar in 2018 werd om gevraagd. Dat wordt bevestigd in onze enquête wanneer we kijken naar de verschillende resultaten en reacties. Het Vooruit-CD&V-Groen-gemeentebestuur had in 2018 nochtans aangekondigd dat ze het signaal van de kiezer begrepen had. Dat bleek achteraf gezien een loze belofte. Het is dan ook hoog tijd dat er een nieuwe wind waait in Denderleeuw. Heel wat inwoners zijn de huidige bestuursploeg meer dan beu en er is dan ook geen vertrouwen meer in Vooruit-burgemeester Fonck en co. Dat zien we niet alleen in deze enquête, maar dat blijkt ook uit andere onderzoeken (HLN, Het Nieuwsblad, de Gemeentemonitor, enz.). Het is hoog tijd voor échte verandering en dat kan enkel nog met het Vlaams Belang.

Het Vlaams Belang gaat nu met deze resultaten aan de slag. Via verschillende werkgroepen zullen we in de komende maanden alle beleidsdomeinen bespreken wat uiteindelijk moet resulteren in een uitgebreid lokaal verkiezingsprogramma dat maximaal zal rekening houden met de verzuchtingen en bezorgdheden van onze inwoners.

Als bijlage vindt u voor de volledigheid alle resultaten van onze enquête.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF